Liệu trình trị liệu toàn thân kéo dài bao lâu?

Tại Fuji Spa Center, chúng tôi có các liệu trình trị liệu toàn thân từ 40 phút đến 100 phút. Phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.