Thông tin liên hệ

Fuji Spa Luxury

106 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
0899.458.005

ĐẶT LỊCH NGAY

Fuji Spa Duy Tân

76 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
086.8069.398

ĐẶT LỊCH NGAY

Fuji Spa Phan Kế Bính

76 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội
0344.256.196

ĐẶT LỊCH NGAY

Fuji Spa Ngoại Giao Đoàn

BT F11, Đ. Xuân Tảo, Khu Ngoại giao đoàn
0964.114.128

ĐẶT LỊCH NGAY