Contact Details

Fuji Spa Linh Lang

114 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
0902.166.326

ĐẶT LỊCH NGAY

Fuji Spa Luxury

106 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
0899.458.005
ĐẶT LỊCH NGAY

Fuji Spa Duy Tân

76 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi
086.8069.398
ĐẶT LỊCH NGAY

Fuji Spa Phan Ke Binh

76 Phan Ke Binh, Ba Đinh, Ha Noi
0344.256.196
ĐẶT LỊCH NGAY